Pipatórium

A pipatórium és a beletartozó pipák elkészítése egy igen jelentős hiányt pótol a hagyományos kézművesség körében.

Pipatórium megfogalmazása újszerű formát tükröző kiváló fazekas munka. A formában jól megtalálta a pipa elhelyezés rendjét és lehetőségét. A pipák újítást tükröznek a hagyományos mérethez és nagysághoz viszonyítva, mintegy átmenetet képeznek a hagyományos cseréppipa és tajtékpipa formavilága nagysága között. Ma is jól használható, díszítményben, kiegészítő elemeiben harmonikusan együtt van a pipaformával, dicséretes a mértéktartóssága. 

Kapcsolódó termelők